Puntensysteem

Zoals iedere vereniging heeft ook VCO vrijwilligers nodig om te kunnen draaien. VCO start is in het seizoen van 2017-2018 met een puntensysteem gestart om de taken eerlijk over de hele vereniging te verdelen. Iedereen kan op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen om onze mooie vereniging draaiende te houden. Het streven is dat ieder seniorenteam X aantal punten haalt.

Hieronder vind je een overzicht van het aantal punten per team. Verder vind je hier een overzicht van de taken die met je team of als teamlid kunt doen en de bijbehorende punten.

Tussenstand punten teams seizoen 2018-2019

Team Taken en activiteiten Punten
Heren 1 Maarten training 3x: JA1, D2, JA1/XR1 en jeugdkampcommissie: 105 + 10 = 115
Erwin training: 35
Niels van Weeren en Menno training: D3: 35
Mathijs training: 35
Gerrit TC: 20
 240
Heren 2 Maarten bestuur en training H3 = 85
Alex training mini’s, activiteitencommissie en jeugdkampcommissie: 35 + 20 + 10 = 65
Patrick: Pubquiz: 5
Tjeerd TC: 20
 175
Heren 3 Patrick van A.: training, activiteitencommissie, jeugdkampcommissie, fluiten mini-toernooi en flexpunten bestuur en overnemen training: 35 +20 + 10 + 2 + 15= 82
Patrick de K.: Webcie en TC: 6 + 20 = 26
Bram en Sander: Fluiten minitoernooi: 4
 112
Dames 1 Joni bestuur en fluiten mini-toernooi: 50 + 6 = 56
Channah wedstrijdcoordinator: 30
Robin bestuur, training en fluiten minitoernooi: 50+18+2= 87
Esther bestuur, fluiten minitoernooi en invaltrainingen: 50+2+4= 56
Karin training, TC en fluiten minitoernooi: 35 + 20 + 2 = 57
Joanne minitraining 2x, minitoernooi en jeugdkampcommissie: 70 + 10+ 10: 80
Roos: Fluiten minitoernooi: 2
 368
Dames 2 Maaike ledenadministratie en TC: 30 + 20 = 50
Renske jeugdkampcommissie en training: 10+18: 28
Rozet activiteitencommissie en jeugdkampcommissie: 20+10 = 30
Marloes training en fluiten minitoernooi: 18 + 2 = 20
128
Dames 3 Marjori training: 18
Ellen bestuur: 50
Elise invaltraining MA1: 1
Maaike TC: 20
 89
Dames 4 Thalia abc-coordinator, fluiten minitoernooi en invaltrainingen 4 keer: 30 + 2 + 4: 36
Paula invaltrainingen 3x: 3
Mireia TC: 20
59
Recreanten 1 Monique vertrouwenspersoon: 5
Wim en Monique fluiten minitoernooi: 4
 9
Meisjes A1 Carolien en Isa fluiten minitoernooi: 4
Carolien: Ondersteunen minitraining: 20
Yael Ondersteunen training mc2: 20
44
Meisjes B1 Roos en Milou fluiten minitoernooi en ondersteunen minitraining: 4 + 40  44
Meisjes B2  0
Meisjes B3 Noah, Sophie en Sophie fluiten minitoernooi: 6  6
Jongens A1 Jesse Ondersteuning minitraining: 20  20
Jongens B1 Minke, Jens  en Arne ondersteunen minitraining (3x 20): 60
Pim, Rik en Minke fluiten minitoernooi: 6
 66

 

Te verdelen taken en punten

Taak Beschrijving Punten Nog hulp nodig?
Vaste functies  
Bestuurslid1 Als voorzitter, secretaris, penningmeester, competitiecoördinator, jeugdcoördinator, bestuurslid relaties of algemeen bestuurslid draag je bij aan het reilen en zeilen van VCO. 50 Ja
Ondersteuning bestuur:
Ledenadministrateur
Onderhoudt de in- en uitschrijving van leden bij de vereniging en Nevobo, houdt het ledenbestand bij. 30
Ondersteuning bestuur:
Mini-coördinator
Als minicoördinator ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom de mini’s (6 tot 12 jaar) van VCO.
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie rondom de wekelijkse trainingen van de mini’s op woensdag- en vrijdagmiddag. Ook ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse minitoernooi bij VCO.
30
Ondersteuning bestuur:
A-, B-, C-Coördinator
De ABC coördinator is verantwoordelijk voor alle jeugdteams. Aan het begin van elk seizoen (augustus/september en januari) ben je verantwoordelijk voor de indeling van de teams. Daarnaast zorg je ervoor dat elk team een trainer heeft. Tijdens het seizoen ben je aanspreekpunt voor ouders bij nieuwe leden of bijzonderheden binnen een team. 30
Ondersteuning bestuur:
Scheidsrechterscoördinator
De scheidsrechtercoördinator (SC) is de contactpersoon tussen de Nevobo en de scheidsrechters. Naast contactpersoon is hij/zij ook verantwoordelijk geworden voor de aanwijzing en het opleiden van de verenigingsscheidsrechters alsmede het werven en behouden van de scheidsrechters die voor de vereniging fluiten. 30
Ondersteuning bestuur:
Wedstrijdcoördinator
De wedstrijdcoördinator is verantwoordelijk voor alle organisatietaken omtrent de wedstrijden. 30  Ja
Ondersteuning bestuur:
Contactpersoon sportfederatie (OSF)
VCO is aangesloten bij de Oegstgeester SportFederatie (OSF). Namens de vereniging neemt de contactpersoon sportfederatie deel aan de vergaderingen en activiteiten van de sportfederatie. De OSF vergadert 4 a 5 keer per jaar. 4 Ja
Ondersteuning bestuur:
Webredacteur
De webredacteur is verantwoordelijk voor de website van VCO. Hij zorgt dat alle informatie rondom de vereniging, het bestuur en de teams up to date is. 6
Ondersteuning bestuur:
Ballencoördinator
In afstemming met de penningmeester verantwoordelijk voor het tellen, onderhouden en bestellen van nieuwe ballen 4 Ja
Vertrouwenspersoon Is beschikbaar voor een luisterend oor, advies en hulp wanneer er op sociaal, fysiek of emotioneel gebied iets gebeurt binnen de vereniging wat je niet fijn vindt. 5
Trainer1 Je bent trainer van een senioren- of jeugdteam. 35 Ja
Commissies      
Technische commissie De technische commissie zorgt samen met de trainers, coaches en het bestuur voor het technisch beleid binnen de vereniging. Eén van de grootste klussen is het maken van de teamindeling voor ieder nieuw seizoen. Daarvoor worden het hele seizoen wedstrijden en trainingen gekeken, ledenenquêtes verstuurd en TC-trainingen gehouden. Uit ieder seniorenteam is er een verplicht TC-lid. 20 Verplicht voor seniorenteams
Activiteitencommissie De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten voor VCO, zoals een intro-toernooi, gala, nieuwjaarstoernooi, wedstrijden kijken van eredivisieteams en oranje, een mini-activiteit en een buitentoernooi bij een andere vereniging. 20 Ja
Kascommissie De kascommissie kijkt mee naar het financiële beleid binnen de vereniging en controleert en adviseert de penningmeester. 10 Ja
Sponsorcommissie Regelt sponsoring en kortingsacties in gelden en natura voor onze vereniging, zodat we net wat extra’s kunnen doen en onze leden kunnen profiteren van voordelen. 15 Ja
Jeugdkampcommissie (organisatie) Organiseert het jaarlijkse jeugdkamp, een weekend vol volleybal en spelletjes met onze jeugdige leden! 10
Losse en ondersteunende taken  
Ondersteunen bij trainingsgroep (vast) Je helpt een trainer het hele seizoen bij de trainingen van een team. 20 Ja
Coachen (vast)

 

Je coacht wedstrijden van een senioren- of jeugdteam. 15
Fluiten/tellen minitoernooi Je fluit één van de shifts bij het minitoernooi. 2 per shift Ja
Invalbeurt trainer Je valt in voor een trainer die een keertje niet kan. 1 Ja
Organisatie Pubquiz Jaarlijks wordt door twee fanatiekelingen een VCO pubquiz georganiseerd. 5
Begeleiding jeugdkamp Ga mee op jeugdkamp en help bij de spelletjes, het koken en het in het gareel houden van onze jeugd. Je hebt sowieso een superleuk weekend! 7
Flexpunten ….

1Omdat voor deze taken ook een financiële vergoeding bestaat, zijn de punten gehalveerd.