Puntensysteem

Zoals iedere (sport-) vereniging heeft ook VCO vrijwilligers nodig om te kunnen draaien. Iedereen kan op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen om onze mooie vereniging draaiende te houden. VCO start in het seizoen 2017-2018 met een ‘puntensysteem’ om de taken eerlijk over de hele vereniging te verdelen. Het streven is dat ieder seniorenteam 200 punten haalt. Door de punten op teamniveau te verdelen, kan er rekening gehouden worden met wat je teamgenoten leuk vinden om te doen, met persoonlijke omstandigheden en soms ook met wat iemand voorgaande jaren al voor de club heeft gedaan.
Ook vragen we van ieder jeugdteam van de A- en B-jeugd om per team 30 punten te halen. Daarvoor verdien je onze eeuwige dankbaarheid en een plekje in de Hall of Fame.

.
Verder vind je hieronder een overzicht van het aantal punten per team (bijgewerkt op 16 januari 2018).

De plek in de Hall of Fame gaat dit keer naar Dames 3!
Dames 3 moest wat betreft punten even op gang komen dit seizoen, maar is inmiddels goed op gang gekomen! Een aantal dames zijn in de historie van VCO al erg actief geweest voor de vereniging, maar ook dit jaar laten ze zich van hun goede kant zien, bijvoorbeeld met het onlangs georganiseerde nieuwjaarstoernooi waarbij iedereen het goed naar zijn zin gehad heeft en geld is opgehaald voor Spieren voor Spieren!! De dames lieten hierbij een echte teameffort zien en dat is natuurlijk waar het om gaat bij de volleybal!

 

 

 

 

Behaalde punten per team:
(Bijgewerkt met uitzondering van fluitbeurten)

Team Behaalde punten Uitgevoerde taken
Heren 1 382 Training geven dames 2 (Erwin): 35
Training geven MC1 en extra training MC1 +JC1 (Erwin): 70
Training geven dames 3 en 2x jongens A en coachen (Maarten): 85
Training geven dames 4 (Niels): 35
Ondersteunen bij trainingen (Gerrit):20
Penningmeester (Patrick): 50
Jeugdcoördinator (Erwin): 50
Kascommissie (Gerrit): 10
Commissie van Beroep (Patrick): 1
Organiseren pubquiz (Patrick): 5
Kampcommissie (Maarten):10
Begeleiding jeugdkamp (Erwin en Menno): 14
Aanwezigheid ALV:7
Fluiten:
Heren 2  115 Voorzitter (Maarten): 50
Training mini’s (Alex): 35
Hulp website (Ben): 4
Fluiten: 4x (22 sept 4x): 4
Kampcommissie: 10
Begeleiding jeugdkamp: 7
Aanwezigheid ALV: 5
Heren 3 166 Secretaris (Patrick van A.): 50
Training geven 2x MA (Patrick van A.): 70
Fluiten: 3 x (29 sept 2x; 6 okt 1x): 3
Webcommissie (Patrick de K.): 35
Begeleiding jeugdkamp (Patrick):7
Aanwezigheid ALV: 1
Dames 1  119 Wedstrijdsecretaris (Channah): 50
Technische commissie (Mariska): 20
Training geven Heren 3 (Miriam): 35
Commissie van beroep (Sanne): 1
Fluiten: 2x (6 okt): 3
Begeleiding jeugdkamp: 7
Aanwezigheid ALV: 3
Dames 2 368 Training geven en coachen JC (Nicole): 50
Training geven en coachen MB2 (Esther): 50
Training geven Heren 2 (Robin): 35
Algemeen bestuurslid (Esther): 50
Minicoördinator (Joanne): 50
Activiteitencommissie (Rozet, Roos, Joni, Esther): 80
Technische commissie (Karin, Robin): 40
Jeugdkampcommissie (Joanne en Rozet): 20
Fluiten: 3x (22 sept 2x en 6 okt 1x): 3
Aanwezigheid ALV: 7
Dames 3  139 Ledenadministrateur (Maaike): 30
Training geven 2x (Loeki): 70
Jeugdkampcommissie (Renske): 10
Organisatie nieuwjaarstoernooi (een teameffort): 10
Fluiten: 2x (29 sept): 2
Begeleiding jeugdkamp (Renske, Milou, Claudia):21
Aanwezigheid ALV: 6
Dames 4  70  Scheidsrechter- en recreantencoördinator: 50
Fluiten: 2x (22 sept 2x)
Helpen bij training (Barbara, Ellen, Anja): 6
Begeleiding jeugdkamp: 7
Aanwezigheid ALV: 6
Recreanten 1  10 Vertrouwenspersoon: 5
Fluiten: 5x (29 sept en 6 okt)
Meisjes A1 42  Ondersteunen training mini’s (Caroline, Yke): 40
Tellen: 2x (Bram)
Helpen bij mini-activiteit
Meisjes B1  20  Ondersteunen training mini’s (Milou): 20
Meisjes B2  9  Stukje nieuwsbrief (Michelle en Sonja): 1
Helpen bij mini-activiteit (Mabel, Floor, Michelle, Isa): 8
Jongens A1  60  Ondersteunen training JC en mini’s (Julian, Jesse, Max): 60
Jongens B1  20  Ondersteunen training mini’s (Minke): 20

 

Takenoverzicht

Taak Beschrijving Punten
Vaste functies en commissies
Bestuurslid1 Als voorzitter, secretaris, penningmeester, scheidsrechtercoördinator, wedstrijdsecretaris, minicoördinator, jeugdcoördinator, recreantencoördinator of algemeen bestuurslid. 50
Technische commissie De technische commissie zorgt samen met de trainers, coaches en het bestuur voor het technisch beleid binnen de vereniging. Eén van de grootste klussen is het maken van de teamindeling voor ieder nieuw seizoen. Daarvoor worden het hele seizoen wedstrijden en trainingen gekeken, ledenenquêtes verstuurd en TC-trainingen gehouden. 20
Activiteitencommissie De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten voor VCO, zoals een intro-toernooi, gala, nieuwjaarstoernooi, wedstrijden kijken van eredivisieteams en oranje, een mini-activiteit en een buitentoernooi bij een andere vereniging. 20
Kascommissie De kascommissie kijkt mee naar het financiële beleid binnen de vereniging en controleert en adviseert de penningmeester. 10
Webcommissie Het maken en onderhouden van de nieuwe website, het aanpassen en plaatsen van nieuwe berichten. 35
Acquisitiecommissie (nieuw) Regelt sponsoring en kortingsacties in gelden en natura voor onze vereniging, zodat we net wat extra’s kunnen doen en onze leden kunnen profiteren van voordelen. 15
Commissie jeugdkamp Organiseert het jaarlijkse jeugdkamp, een weekend vol volleybal en spelletjes met onze jeugdige leden! 10
Vertrouwenspersoon Is beschikbaar voor een luisterend oor, advies en hulp wanneer er op sociaal, fysiek of emotioneel gebied iets gebeurt binnen de vereniging wat je niet fijn vindt. 5
Ledenadministrateur Onderhoudt de in- en uitschrijving van leden bij de vereniging en Nevobo, houdt het ledenbestand bij. 30
Beachcommissie (Nieuw) VCO bekijkt de mogelijkheid om een beachveld aan te leggen naast de Cuyl. Je zoekt hiervoor contact met de gemeente en de Cuyl. Verder onderhoud je de contacten over de beachnetten en organiseer je beachactiviteiten 15
Sportraad De sportraad vergadert 1x in de twee maanden in het belang van de sportverenigingen in de Gemeente Oegstgeest. Ook vertegenwoordiging van VCO is hierbij nodig. 10
Losse en ondersteunende taken
Fluiten wedstrijden senioren en jeugd Je fluit een wedstrijd volgens het fluitschema of neemt een wedstrijd van iemand over. Het fluiten wordt ingedeeld door de scheidsrechterscoördinator. Dit blijft een vaste taak van de teams. Ook teams die al meer dan de benodigde punten hebben binnengehaald, moeten fluiten. Anders krijgen we het schema praktisch niet rond. Wel willen we deze taak belonen en teams motiveren om fluitbeurten makkelijk van elkaar over te nemen. 1
Tellen bij een seniorenwedstrijd De senioren tellen momenteel zelf bij een wedstrijd en kunnen hulp goed gebruiken, zodat ze zelf kunnen focussen op hun wedstrijd. 1
Training geven1 Je bent trainer van een senioren- of jeugdteam. 35
Ondersteunen bij trainingsgroep (vast) Je helpt bij trainingen. 20
Coachen (vast) Je coacht wedstrijden van een senioren of jeugdteam. 15
Fluiten/tellen minitoernooi Dit jaar is er helaas geen minitoernooi in de Cuyl. 1 per shift
Organiseren Pubquiz Jaarlijks wordt door twee fanatiekelingen een pubquiz georganiseerd. 5
Meehelpen activiteiten Soms is er hulp nodig bij activiteiten zoals het opbouwen voor een toernooi, helpen bij een feest, bij de mini-activiteit, het rijden met spullen, het helpen met boodschappen. Wacht de oproepjes af of bied je aan. 1

per activiteit

Begeleiding jeugdkamp Ga mee op jeugdkamp en help bij de spelletjes, het koken en het in het gareel houden van onze jeugd. Je hebt sowieso een superleuk weekend! 7
Ondersteunen TC-trainingen In het voorjaar zijn TC-trainingen, zodat nieuwe leden kunnen meedoen en de TC een nog beter beeld krijgt van de huidige spelers en samenspel tussen spelers. Hiervoor hebben ze hulp nodig bij het geven van de trainingen en het observeren van de teams. 1 per training
Fotograaf bij evenementen Ben jij handig met een camera en heb je er één? We willen graag meer leuke foto’s maken van onze mooie vereniging en activiteiten. Denk aan foto’s van de toernooien, het gala en mini-activiteit. We verwachten ook dat je ze na het maken sorteert en zo nodig bewerkt. 2 punten per activiteit
Aanwezigheid ALV of brainstormavond Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En ook hoe beter we beslissingen we kunnen maken over onze vereniging. 1
Stukje nieuwsbrief schrijven 1
Flexpunten ….