Puntensysteem

Zoals iedere vereniging heeft ook VCO vrijwilligers nodig om te kunnen draaien. VCO start is in het seizoen van 2017-2018 met een puntensysteem gestart om de taken eerlijk over de hele vereniging te verdelen. Iedereen kan op zijn eigen manier zijn steentje bijdragen om onze mooie vereniging draaiende te houden. Het streven is dat ieder seniorenteam X aantal punten haalt.

Hieronder vind je een overzicht van het aantal punten per team. Verder vind je hier een overzicht van de taken die met je team of als teamlid kunt doen en de bijbehorende punten.

Tussenstand punten teams seizoen 2018-2019

Team Taken en activiteiten Punten
Heren 1 Maarten training 3x:
Erwin training: 2xNiels van Weeren en Menno training
Mathijs training
Heren 2 Maarten bestuur
Alex training mini’s en activiteitencommissie
Heren 3 Patrick van A.: training, bestuur, activiteitencommissie en fluiten mini-toernooi.
Patrick de K.: Webcie
Bram en Sander: Fluiten minitoernooi
Dames 1 Joni bestuur en fluiten mini-toernooi
Robin bestuur en training
Esther bestuur en fluiten mini-toernooi
Karin training
Joanne training
Mini-toernooi: Joni, Robin, Roos, Karin, Esther
Channah wedstrijdcoördinator
Dames 2 Maaike ledenadministratie
Renske jeugdkampcommissie en training
Rozet activiteitencommissie
Marloes training en fluiten mini-toernooi
Dames 3 Marjori training
Ellen bestuur
Dames 4 Thalia fluiten mini-toernooi
Recreanten 1 Monique vertrouwenspersoon
Wim en Monique fluiten mini-toernooi
Meisjes A1 Carolien en Isa fluiten minitoernooi
Meisjes B1 Roos en Milou fluiten minitoernooi
Meisjes B2
Meisjes B3 Noah, Sophie en Sophie fluiten minitoernooi
Jongens A1 Ondersteunen bij training mini’s
Jongens B1 Pim, Rik en Minke fluiten minitoernooi

 

Te verdelen taken en punten

Taak Beschrijving Punten Nog hulp nodig?
Vaste functies  
Bestuurslid1 Als voorzitter, secretaris, penningmeester, competitiecoördinator, jeugdcoördinator, bestuurslid relaties of algemeen bestuurslid draag je bij aan het reilen en zeilen van VCO. 50
Ondersteuning bestuur:

Ledenadministrateur

Onderhoudt de in- en uitschrijving van leden bij de vereniging en Nevobo, houdt het ledenbestand bij. 30
Ondersteuning bestuur:

Mini-coördinator

Als minicoördinator ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom de mini’s (6 tot 12 jaar) van VCO.
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie rondom de wekelijkse trainingen van de mini’s op woensdag- en vrijdagmiddag. Ook ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse minitoernooi bij VCO.
Ondersteuning bestuur:

A-, B-, C-Coördinator

De ABC coördinator is verantwoordelijk voor alle jeugdteams. Aan het begin van elk seizoen (augustus/september en januari) ben je verantwoordelijk voor de indeling van de teams. Daarnaast zorg je ervoor dat elk team een trainer heeft. Tijdens het seizoen ben je aanspreekpunt voor ouders bij nieuwe leden of bijzonderheden binnen een team. Ja
Ondersteuning bestuur:

Scheidsrechterscoördinator

De scheidsrechtercoördinator (SC) is de contactpersoon tussen de Nevobo en de scheidsrechters. Naast contactpersoon is hij/zij ook verantwoordelijk geworden voor de aanwijzing en het opleiden van de verenigingsscheidsrechters alsmede het werven en behouden van de scheidsrechters die voor de vereniging fluiten.
Ondersteuning bestuur:

Wedstrijdcoördinator

De wedstrijdcoördinator is verantwoordelijk voor alle organisatietaken omtrent de wedstrijden.
Ondersteuning bestuur:

Contactpersoon sportfederatie (OSF)

VCO is aangesloten bij de Oegstgeester SportFederatie (OSF). Namens de vereniging neemt de contactpersoon sportfederatie deel aan de vergaderingen en activiteiten van de sportfederatie. De OSF vergadert 4 a 5 keer per jaar. Ja
Ondersteuning bestuur:

Webredacteur

De webredacteur is verantwoordelijk voor de website van VCO. Hij zorgt dat alle informatie rondom de vereniging, het bestuur en de teams up to date is. Ja
Ondersteuning bestuur:

Ballencoördinator

In afstemming met de penningmeester verantwoordelijk voor het tellen, onderhouden en bestellen van nieuwe ballen Ja
Vertrouwenspersoon Is beschikbaar voor een luisterend oor, advies en hulp wanneer er op sociaal, fysiek of emotioneel gebied iets gebeurt binnen de vereniging wat je niet fijn vindt. 5
Trainer1 Je bent trainer van een senioren- of jeugdteam. 35 Ja
Commissies      
Technische commissie De technische commissie zorgt samen met de trainers, coaches en het bestuur voor het technisch beleid binnen de vereniging. Eén van de grootste klussen is het maken van de teamindeling voor ieder nieuw seizoen. Daarvoor worden het hele seizoen wedstrijden en trainingen gekeken, ledenenquêtes verstuurd en TC-trainingen gehouden. Uit ieder seniorenteam is er een verplicht TC-lid. Ja
Activiteitencommissie De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten voor VCO, zoals een intro-toernooi, gala, nieuwjaarstoernooi, wedstrijden kijken van eredivisieteams en oranje, een mini-activiteit en een buitentoernooi bij een andere vereniging. 20 Ja
Kascommissie De kascommissie kijkt mee naar het financiële beleid binnen de vereniging en controleert en adviseert de penningmeester. 10 Ja
Sponsorcommissie Regelt sponsoring en kortingsacties in gelden en natura voor onze vereniging, zodat we net wat extra’s kunnen doen en onze leden kunnen profiteren van voordelen. 15 Ja
Jeugdkampcommissie Organiseert het jaarlijkse jeugdkamp, een weekend vol volleybal en spelletjes met onze jeugdige leden! 10
Losse en ondersteunende taken  
Ondersteunen bij trainingsgroep (vast) Je helpt bij trainingen. 20 Ja
Coachen (vast)

 

Je coacht wedstrijden van een senioren- of jeugdteam. 15
Fluiten/tellen minitoernooi 2 per shift
Organisatie Pubquiz Jaarlijks wordt door twee fanatiekelingen een pubquiz georganiseerd. 5
Begeleiding jeugdkamp Ga mee op jeugdkamp en help bij de spelletjes, het koken en het in het gareel houden van onze jeugd. Je hebt sowieso een superleuk weekend! 7
Flexpunten ….

1Omdat voor deze taken ook een financiële vergoeding bestaat, zijn de punten gehalveerd.